Seyahat Sağlık Sigortası

Teminatlar

Maddi Zararlar Teminatı

Sağlık Giderleri Teminatı

Sürekli Sakatlık Teminatı

Ölüm
Teminatı


Yurt içi planlarına ait ek teminatların içerikleri


Seyahatin
iptali

Bagaj
kaybı

Seyahatin gecikmesi

Bagaj
gecikmesi


Yurt dışı planlarına ait ek teminatların içerikleri


Seyahatin
iptali

Bagaj
kaybı

Seyahatin gecikmesi

Bagaj
gecikmesi

Overbooking nedeniyle gecikme

Uçuşun/aktarma uçuşunun kaçırılması

Gıda
zehirlenmesi

Erken dönüş masrafları


Ek Teminatlar


Kişisel
Sorumluluk

Kapkaç

Doğal
Afet

Ölüm-Sürekli Sakatlık