İşyerim Sigortası

İşyeriniz ve isteğinize bağlı olarak içinde yer alan muhteviyatınız yangın, hırsızlık ve su baskınından iş durması ve
kira kaybına kadar birçok riske karşı güvence altına alınır. VTS Sigorta İşyerim Sigortası ile işyerinizi ve isteğe bağlı olarak içinde yer alan
 muhteviyatınızı yangın, hırsızlık ve sel / su baskınından; iş durması ve kira kaybına kadar birçok riske karşı güvence altına almanız mümkün.


Teminatlar

Yangın, yıldırım, infilak

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör

Hava taşıtları çarpması

Kara taşıtları çarpması

Duman

Dolu 

Hukuksal Koruma

Hırsızlık

Kira Kaybı

İş Durması

Alternatif İşyeri Masrafları

Yangın Mali Sorumluluk

Fırtına

Yer Kayması

Kar Ağırlığı

Enkaz Kaldırma Masrafları

Binaya Sabit Kıymetlerin Hırsızlığı 


Üstelik, poliçe kitapçığında belirtilen daha birçok riski Allianz İşyerim Sigortası ile güvence altına alabilirsiniz.


Ek Teminatlar


Deprem ve Yanardağ Püskürmesi

Dolu, Sel ve Su Baskını

Cam Kırılması

Taşınan Para

Emniyeti Suistimal

3. Şahıs Sorumluluk

İşveren Sorumluluk

Tamirhane Sorumluluk

Otopark Sorumluluk

Asansör Sorumluluk

Ferdi Kaza

Makine Kırılması ve Elektronik Cihaz Hasarlarını

Kira Kaybı

Cam Kırılması

Enkaz Kaldırma Masrafları

Kara Taşıtları
Çarpması

Hava Taşıtları
Çarpması 

Hukuksal Koruma